Metodologie – Prezidentské volby 2023

Prezident ČR je od roku 2012, podle platné volební legislativy, volen občany v přímé volbě. Počet kandidátů se s každou následující volbou rozšiřuje a absence veřejně dostupných volebních programů se tak stává pro mnoho voličů překážkou, která jim orientaci mezi jednotlivými kandidáty a jejich politickými názory znesnadňuje. V takto nepřehledném prostředí může být složité činit odpovědná politická rozhodnutí, mezi která volba ústavních činitelů včetně prezidenta republiky rozhodně patří.

Volbiště má za cíl pomoci občanům s tímto nelehkým úkolem a přináší jim potřebné informace, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, komu dají svůj hlas v nadcházejícím prezidentském volebním klání. Tým Volbiště se proto rozhodl oslovit jednotlivé kandidáty, kteří ohlásili svůj záměr ucházet se o hlasy voličů v prezidentských volbách 2022-2023 a jejich odpovědi pro Vás zpracoval v rámci dvou samostatných volebních ringů:

  • Základní volební ring byl zpracován speciálně pro prezidentské volby, je přístupný bez registrace a obsahuje 30 otázek zaměřených výhradně na pravomoci, odpovědnost a způsob volby prezidenta ČR.
  • Rozšířený volební ring je přístupný po registraci (odkaz na registraci), obsahuje 90 otázek rozdělených do 6 tematických sekcí: 1) Státní zřízení, lidská práva a vnitřní bezpečnost; 2) Zahraniční politika, vnější bezpečnost a obrana; 3) Rozpočet, daně a podnikání; 4) Systém sociálního a zdravotního zabezpečení; 5) Místní rozvoj, infrastrukturní projekty a zemědělství; 6) Školství, vzdělávání a kultura. Stanovení jednotlivých tematických sekcí i výběr otázek kopíruje skladbu použitou v rámci rozšířeného volebního ringu určeného pro parlamentní volby 2021 (metodologie parlamentní volby – odkaz) a průřezově mapuje klíčové politické problémy tak, jak je vnímají volební programy klíčových politických stran. Tato skladba otázek byla použita proto, že prezident ČR má pravomoc vyjadřovat se k návrhům zákonů předkládaných parlamentem ČR a pravomoc jednotlivé návrhy zákonů vetovat. Vyplněním dotazníku tak mohou občané získat povědomí o tom, jak se jednotlivý prezidentští kandidáti staví k řešení klíčových politických problémů i o tom, jak mohou přistupovat k procesu schvalování budoucích návrhů zákonů z různých oblastí. Informace k registraci naleznete na tomto odkazu. Udělení divoké karty volbiště – Politické strany nemající zastoupení v Parlamentu České republiky a strany nové, které mohou podle dostupných předvolebních průzkumů dosáhnout v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hranice 1,5 % odevzdaných hlasů.

Tip Volbiště: Pokud vyplníte rozšířený volební ring určený pro parlamentní volby 2021, který předkládá návrhy a řešení jednotlivých politických stran, můžete je porovnat s výsledky rozšířeného volebního ringu určeného pro prezidentské volby 2023. Zjistíte tak, ke které politické straně (strana, která získá ve Vašem rozšířeném volebním ringu nejvíce bodů) má Váš prezidentský kandidát (kandidát, který získá ve Vašem rozšířeném volebním ringu nejvíce bodů) názorově nejblíže.

Vyhodnocování výsledků na volbišti podléhá spravedlivému a rovnoměrnému bodovému systému. Výběrem jedné z nabízených možností u každé otázky můžete přidělit bod jednomu nebo více prezidentským kandidátům, pro které daná varianta platí. To znamená, že v dotazníku jsou také odpovědi, kterými neudělíte bod žádnému kandidátovi i odpovědi, kterými udělíte bod více kandidátům najednou. Všichni zahrnutí kandidáti však mají možnost získat v základním i rozšířeném volebním ringu a také v každém z tematických kol stejný maximální počet bodů.

Volbiště oslovilo všechny prezidentské kandidáty, kteří oficiálně a veřejně ohlásili svůj záměr kandidovat na prezidenta ČR a účastnit se prezidentských voleb 2022-2023 Babiš Andrej, Bašta Jaroslav, Blaško Hynek, Březina Tomáš, Diviš Karel, Fischer Pavel, Hilšer Marek, Janeček Karel, Knor Miloš, Láska Václav, Mareš Ivo, Nerudová Danuše, Olbert Jakub, Pavel Petr, Rohanová Denisa, Skála Josef, Smetana Ivo, Středula Josef, Vitásková Alena, Zíma Tomáš.

Do současné chvíle Volbiště zařadilo jak do základního, tak do rozšířeného volebního ringu následující kandidáty: Bašta Jaroslav, Diviš Karel, Miloš Knor, Mareš Ivo, Vitásková Alena ( Alena Vitásková nám neodpověděla na dotazník prezidentských pravomocí, proto se výsledcích dotazníku vždy zobrazí jako subjekt s 0 body.) a Zíma Tomáš. Bohužel od zbylých kandidátů Volbiště odpovědi zatím neobdrželo. S některými kandidáty jsme však stále v kontaktu a doufáme, že Vám budeme moci v brzké době na volbišti představit také jejich názory na funkci prezidenta v rámci základního volebního ringu i na důležitá politická témata obsažená v rozšířeném volebním ringu.

Agregovaná a anonymizovaná data mohou sloužit jako podklady pro publikování osvětových příspěvků a zajímavostí. Zároveň budou využita k dalšímu rozvoji obsahu projektu, ke komunikaci s veřejností a k tvorbě materiálů odrážejících diskutovaná politická témata ve společnosti.

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.