Presidentská volba 1992-2002

V minulém článku jsme si popsali, jak se volí prezident republiky v současnosti. V minulosti tomu však vždy tak nebylo a prezident nebyl volen přímo.

              Přímá volba prezidenta republiky byla v České republice zavedena v roce 2012 a prvním přímo zvoleným prezidentem se stal Miloš Zeman, kterému se podařilo svůj mandát obhájit v následujících prezidentských volbách v roce 2018. Od vzniku České republiky v roce 1993 však byli její prezidenti voleni nepřímo. Hlavní rozdíl tak tkvěl v tom, že prezident nebyl volen občany, tak jako je tomu dnes, ale členy parlamentu – tedy poslanci a senátory. Nepřímá prezidentská volba tak probíhala na společném zasedání obou komor parlamentu, tedy Poslanecké sněmovny a Senátu. V tomto ohledu se lišila pouze první volba prezidenta republiky v roce 1993, neboť Senát byl ustanoven až v roce 1996- prvního prezidenta České republiky Václava Havla tak zvolili pouze poslanci. Stejně jako dnes, i tehdejší systém umožňoval kandidátům zvolení v prvním kole, pokud byly splněny náležité podmínky – pro zvolení v prvním kole potřebovali kandidáti získat nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců a všech senátorů. Pokud se žádnému z kandidátů získat nadpoloviční většinu hlasů nepodařilo, po dvou týdnech se uskutečnilo druhé kolo volby. Do druhého kola postoupili vždy dva kandidáti – ten, kterému se podařilo získat největší počet hlasů od poslanců a ten, kterému se podařilo získat největší počet hlasů od senátorů. V případě rovnosti nejvyššího počtu hlasů od poslanců či senátorů pro dva kandidáty postupoval do druhého kola ten, kterému se podařilo získat v součtu více hlasů od členů obou komor dohromady. Stejně jako v prvním kole, k zisku mandátu potřeboval kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů, avšak ve druhém kole se jednalo pouze o nadpoloviční většinu přítomných poslanců a senátorů (nikoliv tedy všech poslanců a senátorů, jako v kole prvním). Na rozdíl od současného systému, tehdejší volba počítala i s možností třetího kola. To nastalo za dalších 14 dní v případě, že se ani ve druhém kole nepodařilo jednomu z kandidátů získat požadovanou nadpoloviční většinu hlasů přítomných zákonodárců. Do třetího kola volby postupovali oba kandidáti z kola druhého a stejně jako v případě kola druhého potřebovali k výhře získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. V případě, že se tak nepodařilo ani jednomu z kandidátů, došlo k vyhlášení volby nové a celý proces se tak opakoval. Nepřímou volbou byli v letech 1993–2012 zvoleni pouze dva prezidenti, přičemž oběma se podařilo (stejně jako současnému prezidentu Zemanovi) svůj mandát obhájit. V letech 1993 a 1998 tak byl prezidentem zvolen Václav Havel a v letech 2003 a 2008 se prezidentské volby podařilo vyhrát Václavu Klausovi.