1.část: Úvodník
2.část: Rozšířený ring
3.část: Vyhodnocení

Volby do Evropského parlamentu 2024

Dotazník je anonymní a obsahuje 20 otázek. U každé otázky vyberte a označte pouze jednu z nabízených možností odpovědi. Pokud mezi nabízenými možnostmi nenajdete odpověď, která by vystihovala Váš názor jednoznačně, pak označte tu odpověď, která je významem nejblíže. U jednotlivých položek dotazníku je k dispozici i nápověda. Vaše odpovědi nebudou posuzovány jako správné nebo špatné.

Registrace

nebo se přihlašte

1.část: 1/10

Jste:

1.část: 2/10

Kolik je Vám let?

1.část: 3/10

Jaký je Váš rodinný stav?

1.část: 4/10

Žijete v domácnosti s dětmi?

1.část: 5/10

V jakém kraji aktuálně žijete?

1.část: 6/10

Jaká je velikost místa Vašeho bydliště?

1.část: 7/10

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

1.část: 8/10

Jaké je Vaše ekonomické zařazení?

1.část: 9/10

Jak jste spokojený/spokojená s životními podmínkami v ČR?

1.část: 10/10

Jak jste spokojený/á se svou finanční situací?

Děkujeme Vám za vyplnění úvodníku!

Nyní vstoupíte do volebního ringu a po vyplnění otázek získáte vyhodnocení svých odpovědí.

1/1: Obecné principy integračních procesů EU

2.část: 1/3

Jak by měla ČR rozvíjet své členství v EU?

2.část: 2/3

Jakou podobu má mít pokračující integrace v rámci EU?

2.část: 3/3

V jaké formě by měla ČR aplikovat pravidla a závazky vyplívající z členství v EU?

Obecné principy integračních procesů EU: výsledky

Prstencový graf Polární graf Radarový graf Sloupcový graf

Subjekty s nulovým počtem bodů:

Děkujeme za kompletní vyplňění dotazníku

Pro pokračování klikněte na tlačítko níže

Nebo přeskočit otázku