Tým volbiště

Jak vzniklo volbiště?

Iniciátor projektu Ing. Martin Stibor, předseda volbiště z.s., pochází z malebné jihočeské obce a jeho studentská léta jsou spjata s městem Tábor. Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky na Gymnáziu Pierra de Coubertina se rozhodl pro studium ekonomie v kombinaci s hospodářskou a politickou historií na Vysoké škole ekonomické v Praze. Praha se mu stala osudnou i v profesním životě. Cenné pracovní zkušenosti získává nejen u nás, ale také v zahraničí. Věnuje se rozmanitým soukromým projektům v oblasti obchodu, služeb a podnikání s akcentem na osobité, přínosné a veřejně prospěšné projekty.

Podnětem pro založení spolku a vytvoření svébytného volebního projektu volbiště bylo sílící opomíjení důležitých, avšak mnohdy nepopulárních politických témat včetně stanovisek jednotlivých politických subjektů, a relativizování váhy voličského hlasu. Volbiště má za cíl motivovat aktivní voliče, aby se zapojili do klíčového rozhodování o podobě politické reprezentace naší země, a přesvědčit je, že každý hlas sehrává nepostradatelnou roli. 

Předseda spatřuje ve volbišti unikátní volební platformu poskytující kvalitní informace, lepší orientaci v politických tématech a přehledné srovnání osobních preferenci se stanovisky politických stran.

Kdo jsme?

Jsme skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Nebylo nám lhostejné sledovat nerovné střetávání politických subjektů bez poskytování ucelených a relevantních informací, k nimž se voliči v některých případech těžko probojovávali. Mnohá zásadní stanoviska politických stran tak unikala voličské pozornosti. V řadě případů byla vyjádření jednotlivých členů politických stran zavádějící a neodpovídala oficiálním cílům strany.

V současné době se na realizaci projektu podílejí především členové spolku volbiště z.s. Primárním cílem volbiště je poskytnout zájemcům úplné a nezkreslené informace, přehledné srovnání jejich postojů s jednotlivými politickými subjekty a pomoc při jejich volebním rozhodování.

Pokud souzníte s myšlenkami a záměry volbiště, rádi přivítáme do našeho týmu nové dobrovolníky či stážisty. Konkrétně by se jednalo o zpracovávání textů z oblasti public relations, politologických a populárně naučných textů týkajících se široké škály volebních témat, zejména politických a volebních systémů, případně o pomoc s narůstající administrativní činností.

Kdo nás financuje?

Zakládáme si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.

Projekt volbiště je ryze českou platformou, která je financována z příspěvků zájmového sdružení volbiště z.s., jež zároveň provozuje webové stránky. Projekt volbiště vznikl díky elánu a úsilí nejen členů spolku, ale také řady dobrovolníků, absolventů různých univerzitních oborů.

Přestože projekt volbiště spatřil světlo světa, je stále co zlepšovat. V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když podpoříte volbiště na transparentním účtu: 2902030865/2010. Získané finanční prostředky použijeme na provoz, údržbu a další rozvoj projektu.

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.

Logo Volbiště

Logo volbiště reflektuje prvky státní symboliky, nezávislosti, svobody a zodpovědnosti. Zobrazuje originální úhel pohledu na význam a důležitost volebního rozhodování každého z nás v podobě souboje politických subjektů ve volebním ringu.

Každý voličský hlas má rovnocennou možnost vydat se svým vlastním politickým směrem, což znázorňují hroty vybíhající do různých stran. Samotný tvar loga je inspirován poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zařazeným na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

Pět malých cípů v logu symbolizuje pět stěžejních cílů volbiště: NESTRANNOST, INFORMOVANOST, SROZUMITELNOST, ROVNÝ SOUBOJ, INDIVIDUÁLNÍ VOLBA.