Volební kalkulačka

Přesvědčte se, koho volit

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží. Jste už rozhodnuti, koho volit?

Pokud nevíte nebo váháte mezi více politickými subjekty, máme pro Vás řešení. Vyzkoušejte volbiště – unikátní online test volebních progamů.

 

 

Co je volbiště?

Volbiště je bezplatný internetový test porovnávající Vaše politické postoje s postoji politických subjektů. Pomocí tohoto testu během několika minut zjistíte, která strana nejlépe reprezentuje Vaše názory.

Jedná se o dílo skupiny kvalifikovaných analytiků s mezioborovým přesahem, kteří na základě dlouhodobých studií současných i minulých politických programů, projevů, hlasování apod. sestavili testové otázky, jež si můžete vyzkoušet v základní či rozšířené verzi.

Celý projekt vznikl jako reakce na nerovné střetávání politických stran. Nechceme, aby docházelo k ovlivňování názorů voličů, aniž by měli k dispozici relevantní informace o politických problémech a navrhovaných řešeních. Snahou volbiště je proto umožnit přístup k porovnání programů poltických stran, rozšířit povědomí o významu voleb a síle voličského hlasu. Tyto cíle odráží také logo volbiště, které symbolizuje nestrannost, informovanost, srozumitelnost, rovný boj a individuální volbu. Více informací o nás se můžete dozvědět v sekci Tým volbiště.

 

 

Víc než jen kalkulačka

Volebních kalkulaček existuje celá řada. Volbiště představuje a nabízí mnohem více než běžná volební kalkulačka.

Kromě propracovanosti otázek vyniká volbiště také unikátními vysvětlivkami s doplňujícími informacemi, které jsou k dispozici u většiny otázek a odpovědí tak, abyste co nejlépe porozuměli tématu a díky tomu mohli na otázku svědomitě odpovědět. V sekci O volbách pak můžete najít srozumitelně psané texty shrnující základní informace týkající se široké škály volebních témat.

 

 

Jak volbiště funguje?

Volbiště funguje na bázi tzv. volebních ringů – základního se 30 otázkami a rozšířeného s 90 otázkami.

Oba volební ringy se skládají z 6 tematických kol, které odráží základní segmenty volebních programů jednotlivých stran:

  • Státní zřízení, lidská práva a vnitřní bezpečnost;
  • Zahraniční politika, vnější bezpečnost a obrana;
  • Rozpočet, daně a podnikání;
  • Systém sociálního a zdravotního zabezpečení;
  • Místní rozvoj, infrastrukturní projekty a zemědělství;
  • Školství, vzdělávání a kultura;

Při odpovídání vybírejte možnost nejbližší Vašim osobním preferencím. Nebudete-li si jisti, jak nejlépe odpovědět, nebo pokud je Vám téma lhostejné, je možné otázku zcela přeskočit.

Po zodpovězení všech otázek se Vám zobrazí závěrečné vyhodnocení v podobě přehledného barevného grafického schématu, ve kterém se dozvíte, na kolika odpovědích jste se s jednotlivými stranami shodli.

 

 

Registrace otevírá další možnosti

Registrace na volbišti je nepovinná, otevírá Vám však možnost využít tzv. rozšířený volební ring s 90 otázkami, který Vám umožní výrazně zpřesnit svůj výsledek.

Výhodou registrace je také průběžné sektorové vyhodnocení odpovědí v každém z šesti tematických kol, ukládání odpovědí a možnost vracet se k nim v jakékoliv fázi vyplňování. Na závěr obdržíte komplexní přehled svých volebních priorit.

Nemusíte se bát, že byste díky registraci přišli o svou anonymitu. Pro registraci není nutné uvádět jméno či jiné osobní údaje. Zapotřebí je pouze email, na kterém Vás v případě projeveného zájmu můžeme upozornit na nové otázky či aktuální dění na volbišti.

 

 

Je koho volit!

Často se setkáváme s tvrzením, že jít k volbám nemá smysl, protože není koho volit. Díky rozmanitému politickému spektru je však velká šance, že ten správný kandidát existuje, ale doposud jste ho neodhalili. Na volbišti naleznete programy 12 politických stran, které jsou připraveny bojovat o Vaši přízeň. Více o výběru politických stran na volbišti naleznete zde.

Věříme, že díky volbišti zjistíte, kdo je Váš favorit a půjdete volit.

Každý hlas se počítá.

Kdo získá Váš hlas?

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.