Metodologie

Volbiště se orientuje výhradně na české politické prostředí. Stanovení jednotlivých tematických sekcí pro volby do Evropského parlamentu 2024 vychází ze specializovaných volebních programů politických subjektů a aktuálních témat v oblasti evropské integrace. Průřezově jsou zastoupena témata od integračních procesů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, imigrační a azylové politiky, ekologické politiky přes ekonomickou, finanční a měnovou integraci až po rozšiřování EU. Při sestavování a formulaci otázek byl kladen důraz na hlavní problémy, sporná témata a klíčová řešení, jež nabízejí vybrané politické subjekty v rámci definovaných tematických bloků. Záměrně nebyla zahrnuta témata, na kterých panuje většinová shoda napříč politickým spektrem.

 

Tvorba otázek a odpovědí podléhala důkladné analytické činnosti a vycházela z oficiálních dlouhodobých a aktuálních volebních programů vybraných politických subjektů, dále z jejich závazných programových dodatků, z návrhů zákonů a hlasování jejich poslaneckých klubů a z oficiálních vyjádření stranických/koaličních lídrů v případě, že vystupovali jménem strany/koalice.  Nadto byly všechny zahrnuté kandidující subjekty osloveny formou elektronické komunikace. Každý ze zahrnutých subjektů tak dostal šanci se k jednotlivým otázkám oficiálně vyjádřit, zformulovat své stanovisko a zaslat set svých odpovědí zpátky Volbišti. U kandidátských subjektů, které takovéto možnosti využily, byly zaslané odpovědi upřednostněny před oficiálními stranickými/koaličními programy a vyjádřeními lídrů, pokud se od nich lišily. Důvodem je skutečnost, že se jedná o oficiální odpovědi daných subjektů, které upřednostňují aktuální politické názory a odrážejí nynější strategická východiska platná pro nadcházející volby (která se mohou od dlouhodobých programů v některých aspektech odklánět).

 

Vyhodnocování výsledků na Volbišti podléhá spravedlivému a rovnoměrnému bodovému systému. Výběrem jedné z nabízených možností u každé otázky přidělujete body jednomu nebo více politickým subjektům, pro které daná varianta platí. Všechny vybrané politické subjekty mají možnost získat v základním i rozšířeném volebním ringu a také v každém z tematických kol stejný maximální počet bodů.

 

Agregovaná a anonymizovaná data budou sloužit jako podklady pro publikování osvětových příspěvků a zajímavostí. Zároveň budou využita k dalšímu rozvoji obsahu projektu, ke komunikaci s veřejností a k tvorbě materiálů odrážejících diskutovaná politická témata ve společnosti.

 

Do volební arény pro volby do Evropského parlamentu byly zahrnuty jak individuální politické strany, tak koalice složené z více stran. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že individuální programy některých stran, které do voleb vstupují jako součást koalice, se liší od společného koaličního programového prohlášení, jehož obsah je výsledkem kompromisního přístupu všech členských subjektů.

 

Do volební arény pro volby do Evropského parlamentu byly zahrnuty politické strany a koalice stran, které byly od ledna 2024 do poloviny května 2024 zahrnuty v předvolebních průzkumech nejméně tří na sobě nezávislých společností. Kromě těchto stálých kandidátských subjektů, které mají na české politické scéně své pevné místo, redakce Volbiště udělila některým subjektům tzv. divokou kartu a zahrnula také ty strany/koalice, které uvedený požadavek nesplňují, ale dle našeho uvážení mají šanci dosáhnout v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu významnější voličské pozornosti.

 

 

 

Seznam vybraných politických subjektů:

 

Politické strany

Stranické koalice

1.      ANO

2.      KDU-ČSL

3.      KSČM

4.      LANO

5.      ODS

6.      Piráti

7.      PRO

8.      SPD

9.      STAN

10.   SOCDEM

11.   Svobodní

12.   TOP-09

13.   Trikolora

14.   Zelení

1.      Přísaha & Motoristé

2.      SPD & Trikolora

3.      SPOLU

4.      Stačilo

 

 

 

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.