Prezidentské volby v České republice

Jak se vlastně volí prezident republiky? A může na tuto významnou funkci kandidovat každý z nás? Tak přesně na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět v tomto článku.

Prezident republiky je volen přímou volbou od roku 2012. To znamená, že hlavu státu vybírají přímo občané České republiky, nikoliv pouze členové parlamentu, jako tomu bylo v minulosti. Kandidovat může každý občan České republiky, který je volitelný do Senátu Parlamentu České republiky. To v praxi znamená, že nutnou podmínkou ke kandidatuře na prezidenta republiky je, že kandidáti musí dosáhnout věku alespoň 40 let (stejně jako v případě kandidatury do Senátu). V obou případech se tak jedná o nejpřísnější věkové omezení ze všech našich voleb, neboť do Poslanecké sněmovny mohou kandidovat lidé od věku 21 let a do ostatních voleb (evropských, krajských i obecních) pak mohou kandidovat dokonce všichni občané, kteří dosáhli věku alespoň 18 let. Věk však není jedinou podmínkou, která umožňuje kandidaturu na prezidenta republiky. Další podmínkou je totiž zisk dostatečného počtu podpisů pod peticí. Pod takovouto petici, navrhující něčí kandidaturu na prezidenta republiky, je nutné sehnat minimálně 50000 platných podpisů od občanů České republiky. Druhou variantou je pak zajistit si podporu alespoň deseti senátorů, případně 20 poslanců. V případě, že se zájemci o kandidaturu nepodaří sehnat ani dostatečný počet podpisů, ani si zajistit podporu senátorů či poslanců, nemůže se zúčastnit voleb na prezidenta republiky. Navíc existuje ještě jedna podmínka, která se ale vztahuje pouze na jediného člověka v zemi – pokud je stávající prezident republiky zvolen podruhé za sebou, v dalších volbách již kandidovat nemůže. Není však vyloučen doživotně, pouze si musí dát jedno volební období „pauzu“. Tuto podmínku si můžeme ukázat i v praxi. Současný prezident republiky Miloš Zeman byl zvolen do svého úřadu dvakrát po sobě – na funkční období 2013-2018 a vzápětí na funkční období 2018-2023. Na nadcházející funkční období 2023-2028 se tak nebude moci znovu o kandidaturu ucházet. Pokud by však chtěl, mohl by teoreticky opět kandidovat v roce 2028.

A jakou formou probíhá samotná volba? Prezidentské volby vyhlašuje druhý nejvyšší ústavní činitel – předseda Senátu. Volba navíc musí proběhnout v rámci posledních 60 dní funkčního období prezidenta, avšak nesmí být později než 30 dní před koncem tohoto období. Jak jsme již popsali v předchozích článcích, existují tři základní volební systémy (většinový, poměrný a smíšený). Volba hlavy státu probíhá formou prvního jmenovaného systému, tedy systémem většinovým, konkrétněji pak dvoukolovým systémem absolutní většiny. V tomto systému má kandidát dvě možnosti, jak být zvolen do úřadu. První možností je již v prvním kole získat nadpoloviční většinu všech hlasů, tedy že jeden z kandidátů získá již v prvním kole více než 50 % všech hlasů. V takovém případě se tento kandidát stává prezidentem automaticky již v prvním kole. Tato možnost je však celkem výjimečná a při přímé volbě prezidenta v České republice doposud nikdy nenastala (dokonce i v senátních volbách, které využívají stejného systému nastává tato varianta pouze velmi zřídka). Naopak mnohem obvyklejší je druhá možnost – dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola (tedy dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet všech platných hlasů) postoupí do druhého kola, které následuje za dva týdny po prvním. V tomto druhém kole pak volbu vyhrává ten kandidát, kterému se podaří získat vyšší počet hlasů.

Na začátku tohoto článku již bylo předestřeno, že přímá volba prezidenta republiky nebyla v rámci českého volebního systému ukotvena vždy. Historickou podobu prezidentských voleb si proto představíme v příštím článku.

Zdroje:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-zakladni-informace-pro-kandidaty.aspx

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-zakladni-informace-pro-volice.aspx