Vítejte na volbišti!

Volbiště nabízí jedinečnou příležitost k získání orientace ve spletitém množství informací na politickém volebním poli.

Pamatujte, každý hlas
se počítá!

 1. Váháte se svou volbou mezi dvěma či více politickými subjekty?
 2. Četli jste volební programy politických stran, které se ucházejí o Váš voličský hlas?
 3. Jste si opravdu jistí, že Vámi vybraná politická strana veřejně prezentuje svá stanoviska tak, jak je má definovaná ve svém volebním programu?
 4. Myslíte si, že stačí znát stanoviska jednotlivých politiků pouze na nejvíce diskutovaná témata?
 5. Nereagují někteří političtí představitelé podle aktuální společenské nálady a neodchylují se tak od volebního programu své strany?
 6. Pokud jste se zamysleli alespoň nad jednou z uvedených otázek, neváhejte a najděte své odpovědi na volbišti. Nenechávejte nic náhodě a pamatujte, že každý hlas se počítá!

Vaše volbiště

Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských a politických témat.

Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických kol ve volebním ringu se na volbišti utkávají názory, stanoviska a řešení politických stran působících na české politické scéně. Zároveň se volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k výslednému volebnímu rozhodnutí.

V čem je to jiné?

 1. Komplexní propracovanost politických témat, široký záběr společenských problémů a precizní prezentace výsledků. 
 2. Výběr témat je postaven na předem jasně definované metodologii a možnosti odpovědí nabízí reálná řešení, která politické subjekty proklamují.
 3. Otázky kladou důraz na vyvážené a rovnocenné zapojení politických subjektů. Každá strana má stejnou šanci být v předložených možnostech odpovědí vybrána.
 4. Široký doprovodný materiál v nápovědách přinášející srozumitelné objasnění neznámých či nejasných termínů.
 5. Řada zajímavých a přínosných textů o volební problematice v sekci O volbách.

V naší volební aréně bychom rádi umožnili přístup k rovnému politickému souboji, rozšířili povědomí
o významu voleb a o rozhodující roli a síle voličského hlasu.

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.

Jak to funguje?

Úvodník

Vyplníte 10
sociologických otázek.

Základní volební ring

Bez registrace se Vám otevře ring se 30 otázkami.

Rozšířený volební ring

S registrací se Vám otevře ring
s 90 otázkami.

Grafické vyhodnocení

Získáte souhrnné vyhodnocení výsledků.

Základní volební ring

Každá otázka v ringu má své místo a spadá do komplexního souhrnu volebních témat, která jsou diskutována napříč politickým spektrem. Vždy 5 otázek náleží do jednoho z 6 tematických kol:

Registrujte se na volbišti
a získejte:

Vstup do rozšířeného volebního ringu, který obsahuje 15 otázek v každém z 6 tematických kol:

 • Státní zřízení, lidská práva a vnitřní bezpečnost
 • Zahraniční politika, vnější bezpečnost a obrana
 • Rozpočet, daně a podnikání
 • Systém sociálního a zdravotního zabezpečení
 • Místní rozvoj, infrastrukturní projekty a zemědělství
 • Školství, vzdělávání a kultura

Průběžná a detailní vyhodnocení svých odpovědí v každém tematickém kole pomocí barevného grafického znázornění, čímž můžete své dílčí výsledky porovnávat mezi sebou.

 

Ukládání svých odpovědí a možnost vrátit se k jednotlivým otázkám v jakékoli fázi vyplňování, pokud nebudete chtít vyplnit vše najednou. O své odpovědi tak nepřijdete.

 

Možnost opakovaného vyplnění všech otázek.

 

Závěrečné souhrnné vyhodnocení svých výsledků.

 

Individuální komplexní přehled svých volebních priorit.

Přesvědčili jsme Vás?

Registrace na volbišti je anonymní a možná z jakékoli emailové adresy.

*Každá emailová adresa může být na volbišti registrována pouze jednou.
*Při registraci není nutné uvádět své jméno, příjmení ani jiné osobní údaje.
*Registrací na volbišti zůstáváte i nadále v anonymním prostředí.
*Registrace na volbišti nabízí kompaktní seznámení s volebními tématy a umožňuje dosažení přesnějších výsledků.
*Registrací zůstanete v kontaktu, upozorníme Vás na nové otázky, příspěvky a aktuální dění na volbišti.